Thiết bị bếp & Máy chế biến thực phẩm BẾP ĐỎ
Giờ làm việc: T2 - T7 từ 8h00 - 17h30 |
Bếp Đỏ Group Thiết bị bếp công nghiệp số 1 Việt Nam

0938.518.699

0938.513.799

Tủ mát trưng bày siêu thị

tủ siêu thị trưng bày thực phẩm nằm ngang 1m8 Snow Village BT1.8D
Tủ lạnh nằm trên mát dưới đông 1m8 Snow village BT-B1.8D
32.500.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát bảo quản thịt tươi quạt lạnh 2m Snow Village SC-2.0QL
Tủ mát trưng bày thịt tươi quạt lạnh 2m Snow Village SC-2.0QL
43.125.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trưng bày thực phẩm trên mát dưới đông 1m6 snow village SC-1.62T
Tủ trưng bày thực phẩm trên mát dưới đông 1m6 SC-1.62T
31.250.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát trưng bày thực phẩm đa năng kính cong Snow Village DL-1.5
Tủ mát trưng bày đa năng 1m5 Snow village DL-1.5
19.625.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trưng bày siêu thị 4 cánh đông mát Snow Vliiage LMD-2218QK
Tủ trên mát dưới đông 4 cửa lốc dưới Snow Village LMD-2218QK
39.375.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ cấp đông cửa trên 1m8 Snow village SD/SC-1800RS
Tủ cấp đông cửa trên 1m8 Snow Village SD/SC-1800RS
24.375.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trưng bày hải hản nằm ngang 1m8 snow village AD-1.8A
Tủ trưng bày hải sản 1m8 Snow Village AD-1.8A
26.875.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ siêu thị trưng bày thực phẩm nằm ngang 1m3 Snow Village BT1.3D
Tủ lạnh nằm trên mát dưới đông 1m3 Snow village BT-B1.3D
31.250.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát trưng bày thịt tươi 1m6 coil snow village SC-1.6
Tủ mát trưng bày thịt tươi 1m6 Coil Snow Village SC-1.6
25.625.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát bản quản thịt tươi quạt lạnh 1m6 snow village SC-1.6QL
Tủ mát trưng bày thịt tươi quạt lạnh 1m6 Snow Village SC-1.6QL
39.990.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ siêu thị 3 chế độ đông, đông mềm, mát 1m6 snow village DC-1600HY
Tủ siêu thị 3 chế độ 1m6 Snow Village DC-1600HY
36.250.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trên mát dưới đông 2 cửa Snow Village LCD-1198
Tủ trên mát dưới đông 2 cửa Snow Village LCD-1198
29.990.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát trưng bày thịt tươi 2m coil Snow village SC-2.0
Tủ mát trưng bày thịt tươi 2m Coil Snow Village SC-2.0
27.500.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ đông nằm cửa kính trên 1m8 Snow village SD/SC-1800
Tủ đông nằm cửa trên 1m8 Snow Village SD/SC-1800
18.990.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ đông nằm cửa trên 1m3 Snow village SD/SC-1300
Tủ đông nằm cửa trên 1m3 Snow village SD/SC-1300
15.625.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trên mát dưới đông 1m2 Snow Village DC-1200H
Tủ trên mát dưới đông 1m2 Snow Village DC-1200H
22.850.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ siêu thị trên mát dưới đông 3 cửa lốc phía dưới Snow Village LMD-1894
Tủ trên mát dưới đông 3 cửa lốc dưới Snow Village LMD-1894QK
38.125.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trên mát dưới đông 1 cửa snow village LCD-639
Tủ trên mát dưới đông 1 cửa Snow Village LCD-639
19.375.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát nằm trưng bày thịt tươi 2m snow village XF-2.0
Tủ mát nằm trưng bày thịt tươi 2m Snow Village XF-2.0
38.750.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trên mát dưới đông 1m6 Snow village DC-1600H
Tủ trên mát dưới đông 1m6 Snow Village DC-1600H
28.125.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Mục lục
biểu tượng website bếp đỏ
BẾP ĐỎ GROUP
Hơn 10 năm cung ứng máy chế biến thực phẩm
Hotline: 0936 333 466
Đăng ký nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí!