Thiết bị bếp & Máy chế biến thực phẩm BẾP ĐỎ
Giờ làm việc: T2 - T7 từ 8h00 - 17h30 |
Bếp Đỏ Group Thiết bị bếp công nghiệp số 1 Việt Nam

0938.518.699

0938.513.799

Tủ mát trưng bày siêu thị

tủ mát trưng bày lốc dưới 2 cửa snow village LMD-1262QK
Tủ trên mát dưới đông 2 cửa lốc dưới Snow Village LMD-1262QK
29.375.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát nằm trưng bày thịt tươi 2m snow village XF-2.0
Tủ mát nằm trưng bày thịt tươi 2m Snow Village XF-2.0
38.750.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát bản quản thịt tươi quạt lạnh 1m6 snow village SC-1.6QL
Tủ mát trưng bày thịt tươi quạt lạnh 1m6 Snow Village SC-1.6QL
39.990.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trên mát dưới đông 1m6 Snow village DC-1600H
Tủ trên mát dưới đông 1m6 Snow Village DC-1600H
28.125.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát trưng bày thực phẩm đa năng kính cong Snow Village DL-1.5
Tủ mát trưng bày đa năng 1m5 Snow village DL-1.5
19.625.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trên mát dưới đông 3 cửa snow village LCD-1756
Tủ trên mát dưới đông 3 cửa Snow Village LCD-1756
38.750.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ đông nằm cửa kính trên 1m8 Snow village SD/SC-1800
Tủ đông nằm cửa trên 1m8 Snow Village SD/SC-1800
18.990.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát bảo quản thịt tươi quạt lạnh 2m Snow Village SC-2.0QL
Tủ mát trưng bày thịt tươi quạt lạnh 2m Snow Village SC-2.0QL
43.125.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trên mát dưới đông 1m2 Snow Village DC-1200H
Tủ trên mát dưới đông 1m2 Snow Village DC-1200H
22.850.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ cấp đông cửa trên 1m8 Snow village SD/SC-1800RS
Tủ cấp đông cửa trên 1m8 Snow Village SD/SC-1800RS
24.375.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát trưng bày thịt tươi 1m6 coil snow village SC-1.6
Tủ mát trưng bày thịt tươi 1m6 Coil Snow Village SC-1.6
25.625.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ siêu thị trưng bày thực phẩm nằm ngang 1m3 Snow Village BT1.3D
Tủ lạnh nằm trên mát dưới đông 1m3 Snow village BT-B1.3D
31.250.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ mát trưng bày thịt tươi 2m coil Snow village SC-2.0
Tủ mát trưng bày thịt tươi 2m Coil Snow Village SC-2.0
27.500.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trưng bày thực phẩm trên mát dưới đông 1m6 snow village SC-1.62T
Tủ trưng bày thực phẩm trên mát dưới đông 1m6 SC-1.62T
31.250.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ siêu thị trưng bày thực phẩm nằm ngang 1m8 Snow Village BT1.8D
Tủ lạnh nằm trên mát dưới đông 1m8 Snow village BT-B1.8D
32.500.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trưng bày siêu thị 4 cánh đông mát Snow Vliiage LMD-2218QK
Tủ trên mát dưới đông 4 cửa lốc dưới Snow Village LMD-2218QK
39.375.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trên mát dưới đông 2 cửa Snow Village LCD-1198
Tủ trên mát dưới đông 2 cửa Snow Village LCD-1198
29.990.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ siêu thị trên mát dưới đông 3 cửa lốc phía dưới Snow Village LMD-1894
Tủ trên mát dưới đông 3 cửa lốc dưới Snow Village LMD-1894QK
38.125.000
Được xếp hạng 0 5 sao
tủ trưng bày hải hản nằm ngang 1m8 snow village AD-1.8A
Tủ trưng bày hải sản 1m8 Snow Village AD-1.8A
26.875.000
Được xếp hạng 0 5 sao
Mục lục
biểu tượng website bếp đỏ
BẾP ĐỎ GROUP
Hơn 10 năm cung ứng máy chế biến thực phẩm
Hotline: 0936 333 466
Đăng ký nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí!